Advies Atelier Fryslan - Stop aanleg nieuwe bedrijventerreinen in Friesland

Leeuwarder nieuws

Advies Atelier Fryslan - Stop aanleg nieuwe bedrijventerreinen in Friesland

Een stop op de aanleg van nieuwe bedrijfsterreinen creëert schaarste. Zo kunnen de bestaande bedrijventerreinen in Friesland worden getransformeerd. Dat is één van de - ongevraagde - adviezen van Atelier Fryslân aan de provincie en de gemeenten. Dinsdag 5 oktober wordt hierover een debat gehouden in Tresoar.


Bedrijventerreinen zijn anoniem, inwisselbaar en ontworteld. De problematiek van de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen is urgent en divers. Juist in een landschap als het Friese, waar ruimte en vergezichten belangrijke kwaliteiten zijn, doemen de bedrijventerreinen op als een belangrijke ontwerpopgave. Bedrijventerreinen zijn van belang voor een vitale Friese economie. Kunnen we deze terreinen ook vormgeven op een manier die recht doet aan de kwaliteiten van het Friese landschap? Atelier Fryslân adviseert om de bedrijventerreinen te transformeren in een werkend landschap, waar werk, wonen en recreatie hand in hand gaan.

Lemsterland, Dongeradeel en Smallingerland
Atelier Fryslân heeft in samenwerking met drie ontwerpteams de bedrijventerreinen van de gemeente Lemsterland, Dongeradeel en Smallingerland onderzocht op knelpunten en kansen. Bedrijventerreinen moeten niet langer als noodzakelijk kwaad gezien worden, maar als onderdeel van stad en landschap gaan functioneren.  Tevens wordt in het advies gesteld dat er in Fryslân geen plaats meer is voor nieuwe bedrijventerreinen, zodat schaarste wordt gecreëerd om de transformatie van bestaande terreinen op gang te brengen. Het ongevraagde advies is op woensdag 28 september aangeboden aan gedeputeerde Hans Konst en aan de wethouders van de desbetreffende gemeenten.

Atelier Fryslân komt met elf bouwstenen voor het realiseren van een werkend landschap. De belangrijkste zijn:
Voer een sterke regie op regionaal niveau en maak daarmee het verschil.

Creëer bedrijventerreinen met duidelijk onderscheidende profielen (gezichten), inspelend op lokaal specifieke kenmerken.

Stop met aanleg nieuwe bedrijventerreinen: kies radicaal voor transformatie en herstructurering, creëer schaarste om het proces van transformatie op gang te brengen.

Verknoop bedrijventerreinen met de omgeving (stad en landschap), door middel van doorgaande routes met respect voor de cultuurhistorie en de verschillende belevingssnelheden (tempi) in het Friese landschap.

Meng en maak multifunctionele werklandschappen: meng werken met wonen, recreëren, natuur en bijvoorbeeld waterberging.

Creëer een schuifpuzzel: maak (verplaatsbare) “overruimte” binnen bestaande bedrijventerreinen en gebruik dit als speelruimte voor tijdelijke, informele vormen van gebruik en als gangmaker voor transformatie en herstructurering.

Zorg voor industrieel erfgoed: nu en in de toekomst.

 

****************************************************************************

Dinsdag 5 oktober 2010, 20.00 uur

Onderwerp: De zin en onzin van nieuwe bedrijfsterreinen in Fryslân
Plaats: Leeuwarden, Tresoar bibliotheek, Boterhoek 1
Spreker: Eric Koomen & Peter de Ruyter
In samenwerking met: Regiocomité Friesland, het Friesch Dagblad & Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum

Eric Koomen, is werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Ook werkt hij bij het adviesbureau Geodan Next, waar hij advies geeft over ruimtelijke beleidsvorming. Hij vindt dat overheden zich minder moeten bemoeien met het ontwikkelen van bedrijfsterreinen.

Peter de Ruyter, is landschaparchitect en leider van Atelier Fryslân, het bureau dat gevraagd en ongevraagde adviezen geeft over de ruimtelijke kwaliteit wanneer wegen worden aangelegd en bijvoorbeeld steden uitbreiden.


 

 


Download (PDF): Werkend landschap - kansen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op en rond bedrijventerreinen in Fryslân

Foto: Werkend Landschap - Atelier Fryslân

30-9-2010 10:44 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws