Leeuwarder nieuws

Leeuwarden mag roeken verjagen en nesten verwijderen op drie overlastplekken

LEEUWARDEN, 27 november 2012 – Op drie locaties in Leeuwarden veroorzaken roeken overlast. De gemeente Leeuwarden heeft toestemming gekregen van het Rijk om roekennesten te verwijderen en roeken te verjagen in de Valeriusstraat, de Ahornstraat en de Beukenstraat/ Kastanjestraat.


Sinds 2010 geven roekenkolonies op die drie plekken geluids- en poepoverlast voor omwonenden. Het aantal roekennesten is sinds 2010 enorm toegenomen tot 913 in 2012.

Er zijn meer locaties in de stad waar roeken overlast veroorzaken, maar daar is (nog) geen aantoonbare schade voor de volksgezondheid. Dit argument weegt zwaar voor het ministerie bij de afgifte van ontheffingen van de Flora- en faunawet.

Vijftien interne en externe gemeente medewerkers zullen de taken in ploegendiensten uitvoeren. Zij kunnen tijdens de overlastperiodes 7 dagen per week worden ingezet. Zij worden daarvoor gemachtigd. De bevoegdheid om de machtigingen af te geven is door het college overgedragen aan het sectorhoofd Wijkzaken. Hierdoor kan sneller en efficiënter worden geopereerd en komt de uitvoering niet in gevaar.

Op de overlastlocaties worden voor het broedseizoen alle oude nestrestanten en nieuwe nesten verwijderd voordat er eieren liggen. Voor en na het broedseizoen worden roeken opzettelijk verontrust met lawaai en lichtflitsen. Dat gebeurt met alarmpistolen en lichtbakens.

De noodzaak voor het opzettelijk verontrusten wordt elk jaar bekeken. Elders in de stad, op gedoog- en beheerlocaties, worden de roeken beschermd.

Achtergrondinformatie: gemeente Leeuwarden, college van B&W 17 november 2012

 

27-11-2012 21:03 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws