Leeuwarder nieuws

Vouchers stimuleren Leeuwarder MKB mee te doen aan openbare aanbestedingen

LEEUWARDEN, 27 november 2012 – Het Leeuwarder MKB kan met vouchers gemakkelijker meedoen aan openbare aanbestedingen. Dat is de idee van de raadsleden Gert-Jaap van Ulzen (VVD) en Jeffrey Brakenhoff. De gemeente Leeuwarden heeft hiervoor nu een regeling gemaakt. De looptijd is
drie jaar met een budget van  € 100.000.


Het MKB schrijft veel minder in op openbare aanbestedingen dan gewenst, zeker nu het economisch tij niet meezit. Bureaucratie, afbreukrisico's en onbekendheid, staan deelname veelal in de weg. Een stimulans zou behulpzaam zijn om vaker mee te doen aan (Europese) aanbestedingen. Daarom hebben VVD en SP een initiatiefvoorstel "kennismaking aanbestedings vouchers" ingediend.

Hierop heeft het College gereageerd dat het bereid is om een regeling uit te werken en het uit te proberen. Binnen deze regeling worden vouchers beschikbaar gesteld om bedrijven kennis te laten maken met aanbestedingen. Het opstellen van de regeling is gebeurd in overleg met marktpartijen, en met name de Kamer van Koophandel, die ook betrokken wordt bij de uitvoering.

De regeling behelst het inhuren van externe deskundigheid met deze vouchers door bedrijven tot max. 50 werknemers. Via de voucher kan een bedrijf 50% van de kosten terug ontvangen, met een maximum van 2.500 euro per aanbesteding per ondernemer. Binnen de regeling is clustering van bedrijven mogelijk. In dit geval is het stapelen van vouchers mogelijk tot 15.000,- euro (6 ondernemers).

Bij het uitwerken van de regeling is gekozen voor een looptijd van maximaal drie jaar na inwerkingtreding met een totaal budget van €100.000,-.

Het College gaat er van uit dat het instellen van de regeling meer kleine mkb-bedrijven stimuleert om in te schrijven op aanbestedingen.

De regeling is geldig voor de gemeente Leeuwarden. Er wordt nog overlegd met de gemeenten uit de stadsregio om de regeling in de gehele stadsregio in te stellen.

Achtergrondinformatie en de regeling: gemeente Leeuwarden, college van B&W 27 november 2012


27-11-2012 21:27 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws