Evenementen voor 2014 nu aanmelden bij gemeente Leeuwarden

Leeuwarder nieuws

Evenementen voor 2014 nu aanmelden bij gemeente Leeuwarden

LEEUWARDEN, 16 juli 2013 - De afgelopen jaren bruiste Leeuwarden van de evenementen. Ook in 2014 hopen we weer mooie evenementen te verwelkomen! Indien u van plan bent om een evenement te organiseren in de (nieuwe) gemeente Leeuwarden, vraagt de gemeente u vóór 1 september het evenement aan te melden.


Indien u van plan bent een evenement te organiseren in de (nieuwe) gemeente Leeuwarden vragen wij u vóór 1 september aanstaande het formulier aanmelding evenement (PDF, 101 kB) in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar vergunningen@leeuwarden.nl. Per post kan ook: gemeente Leeuwarden, afdeling vergunningen en leefomgeving, postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. De aanmelding is geen vergunningaanvraag. Deze dient u 4 maanden voor aanvang van het evenement in te dienen.

Afstemming

 

In het najaar neemt de stuurgroep evenementen een besluit over welke activiteiten plaatsvinden. Als er evenementen op dezelfde datum of locatie worden aangemeld, moet er afstemming moeten zijn met de hulpdiensten in verband met de beschikbare capaciteit en het afstemmen op het aantal beschikbare geluidsontheffingen per locatie.


Nieuwe gemeente Leeuwarden

 

De aanmelding geldt niet alleen voor evenementen in de huidige gemeente Leeuwarden, maar ook voor evenementen in Grou, Eagum, Friens, Idaerd, Jirnsum, Reduzum, Warstiens, Warten en Wergea. Per 1 januari 2014 vormen wij met deze dorpen uit de gemeente Boarnsterhim een nieuwe gemeente Leeuwarden.
PubliciteitUw evenement kunt u ook in de agenda van deze website laten plaatsen. Hiervoor kunt tekst en foto aanleveren via vergunningen@leeuwarden.nl.

 

Hallo Leeuwarden

 

Wilt u uw evenement ook op deze goed bekeken website laten plaatsen? Stuur uw informatie (liefst met liggende foto) naar info@publicar.nl en wij zetten het op HalloLeeuwarden.nl

16-7-2013 08:47 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws