Leeuwarder nieuws

Acht nieuwe Leeuwarder dorpen krijgen 70.500 euro van gemeente

LEEUWARDEN, 25 maart 2014 - De acht dorpen van Boarnsterhim Noord die op 1 januari 2014 bij de gemeente Leeuwarden kwamen, krijgen dit jaar in totaal januari € 70.500 van de gemeente. De bedragen variëren van € 1.000 voor het kleinste dorp Warstiens, tot € 25.200 voor het grootste dorp Grou.


Net als alle andere wijken/dorpen in de gemeente Leeuwarden hebben deze dorpen recht op een dorpsbudget en een budget dorpsbelang. Wijkpanels en dorpsbelangen krijgen deze budgetten jaarlijks van de gemeente. Zij kunnen hieraan naar eigen inzicht een bestemming geven ten gunste van de eigen wijk of dorp.

Het college heeft voor drie dorpen een van de regels afwijkende, lagere vergoeding vastgesteld. Het gaat om de drie kleinste dorpen Warstiens, Friens en Idaerd/Eagum.Dorp

Aantal inwoners

Dorpsbudget

Budget dorpsbelang

Totaal

Warstiens

39€ 1.000

Friens

83€ 2.500

Idaerd/Eagum

126€ 4.000

Warten

932

€ 3.900

€ 4.400

€ 8.400

Reduzum

1085

€ 3.900

€ 4.400

€ 8.400

Jirnsum

1296

€ 4.600

€ 4.400

€ 8.900

Wergea

1688

€ 6.000

€ 6.100

€ 12.100

Grou

5748

€ 20.200

€ 5.000

€ 25.200


Totaal

10997€ 70.500Bron en documenten: Gemeente Leeuwarden, college van B&W 25 maart 2014

 

 

 

25-3-2014 20:01 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws