Leeuwarder nieuws

Burgers worden betrokken bij maken nieuwe omgevingsvisie Fryslân

LEEUWARDEN, 1 september 2015 - Fryslân wil samen met de mienskip een provinciale omgevingsvisie opstellen. Deze visie is een nieuw instrument. De provincie sorteert hiermee voor op de Omgevingswet. Een doel van deze nieuwe wet is meer samenhang in het beleid voor ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, verkeer en vervoer. Ook vereenvoudiging van beleid (=minder regels), meer duidelijkheid en uitvoerbaarheid, zijn belangrijke doelen van de Omgevingswet.


Tekst: provincie Fryslân


In een startnotitie staat hoe de komende jaren de nieuwe Omgevingsvisie wordt opgesteld. Dit wil de provincie samen doen met haar partners en met mensen in de Friese samenleving. Dit gebeurt op een vernieuwende, interactieve manier. De provincie gaat niet alleen in gesprek, maar ook actief samen aan de slag voor een omgevingsvisie die breed wordt gedragen. Een omgevingsvisie waaraan niet alleen de provincie, maar vooral ook andere partijen invulling gaan geven.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “De provinciale omgevingsvisie is een strategische visie voor de langere termijn. Hiermee bepalen we samen met u hoe Fryslân er in de toekomst uitziet. Waar komen woningen, bedrijven of natuur. Ik nodig u van harte uit om met ons mee te denken!”

Provinciale Staten behandelen de startnotitie omgevingsvisie eind oktober. Hierna begint het brede maatschappelijke overleg.

Download: Startnotitie Omgevingsvisie, GS 25 augustus 2015

2-9-2015 09:27 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws