Leeuwarder nieuws

Provincie Fryslân accepteert clusteropstelling 89 windmolens in IJsselmeer

LEEUWARDEN, 2 september 2015 - De plannen voor een windmolenpark in het IJsselmeer zijn concreet uitgewerkt door het ministerie van Economische zaken. Gedeputeerde Staten schrijven in hun advies dat zij zich neerleggen bij de clusteropstelling.


Tekst: provincie Fryslân

Provinciale Staten spraken december vorig jaar hun voorkeur uit voor molens op en langs de Afsluitdijk. Minister Kamp en de Tweede Kamer zijn hier echter niet in meegegaan. In het voorlopige Rijksinpassingsplan Windpark Fryslân zijn 89 windturbines ingetekend in een clusteropstelling op 6 kilometer van de Friese IJsselmeerkust.

De minister raadpleegt de provincie en de gemeente Súdwest-Fryslân voordat het plan definitief wordt en de inspraak in gaat. Gedeputeerde Staten schrijven in hun advies dat zij zich neerleggen bij de clusteropstelling.

De minister stelt voor Windpark Fryslân voor 316 MegaWatt te laten meetellen in de provinciale opgave om in 2020 ruimte te maken voor 530,5 MegaWatt aan windenergie. Ongeacht het vermogen dat de molens in het IJsselmeer uiteindelijk krijgen. Dit laatste hangt af van het type molen waarvoor de initiatiefnemer te zijner tijd kiest.

GS kunnen hiermee instemmen, maar zij zien wel een bovengrens. Mocht het opgestelde vermogen flink hoger uitvallen dan 316 MegaWatt, dan wil het college opnieuw in gesprek met de minister. Er zouden dan minder molens op land nodig moeten zijn.

Gedeputeerde Staten geven een positief advies over een werkeiland dat is voorzien bij de toekomstige vismigratierivier in de Afsluitdijk. Na de bouw van het windpark krijgt dit een natuurbestemming. GS gaan er van uit gaan dat de minister kan waarborgen dat de molens niet langer dan 27 jaar in het IJsselmeer staan.

Download: Brief EZ met inpassingsplan (PDF)

2-9-2015 09:19 0 reacties

Reacties (0)

Reactie plaatsen

Met het plaatsen van deze reactie gaat u akkoord met de voorwaarden

Overig Leeuwarder nieuws

Meer Leeuwarder nieuws